Inleiding


Modina
kampioene van Zuid-Holland 1975

Het beste paard ter wereld is het Gelderse veelzijdigheidspaard, met een buitengewone geschiktheid voor én recreatie én internationale topsport. En dit zowel ten aanzien van dressuur als springen als m.b.t. aangespannen gebruik.

Nederlandse paarden hebben een goed karakter, maar zelfs in Nederland staat het Gelders paard hierom bekend. Het is 100 jaar lang ook geselecteerd op een goede gezondheid en bruikbaarheid tot op hoge leeftijd.Sinaeda Pref.

Het Gelders paard heeft zijn opmerkelijke kwaliteiten gekregen door strenge selectie op het landbouwbedrijf. Toen het paard in de landbouw niet meer nodig was, heeft de leiding van het KWPN (Koninklijk warmbloed Paardenstamboek Nederland) 30 jaar geleden een fokprogramma opgezet, waarmee het Gelders bloed is verdrongen door buitenlands bloed.

Deze moderne KWPN-paarden zijn echter minder goed dan de paarden met veel Gelders bloed. De leiding van het KWPN wil de gemaakte fouten echter niet erkennen en probeert al jaren om het Gelders paard te laten verdwijnen. Eerst openlijk door uitsluiting van deelname aan de keuringen; en toen de oprichting van een apart stamboek dreigde op een minder opvallende wijze; bv:

  1. De vererving van internationale sportprestaties door paarden met Gelders bloed wordt voor de KWPN-fokkers verzwegen (bijvoorbeeld Zoöloog, Patrick) of wordt gepresenteerd als resultaat van het moderne KWPN-fokbeleid (bijvoorbeeld Aktion, Nimmerdor).
  2. Gelders bloed wordt in de rijpaard- en tuigpaardfokkerij als "ouderwets" achtergesteld bij buitenlands bloed. Fokkerij-indexen worden zodanig berekend dat paarden met een Gelderse afstamming geen hoge index hebben (zelfs Zarona komt niet voor in de lijst van de 250 beste KWPN-merries voor het fokken van springpaarden).
  3. In de Gelderse fokkerij wordt het gebruik van niet-Gelders bloed gestimuleerd.
    Zogenaamd omdat er te weinig Gelders bloed overgebleven is, heeft de leiding van het KWPN in 1998 de stamboekregels voor Gelders paard zodanig gewijzigd dat ieder KWPN-paard met niet meer dan 12,5% volbloed voldoet aan de afstammingsvereisten voor Gelders paard (ook al heeft het zelfs 0% Gelders bloed).

Dit is volledig het tegenovergestelde van het fokbeleid van het originele Sgldt (Stamboek Gelders type), dat heeft bestaan tot de oprichting van het KWPN in 1970.
De KWPN-registratie als Gelders paard is dus onbetrouwbaar geworden.

Voor het voortbestaan van het Gelders paard is daarom nodig:

  1. De afstammingsvereisten van het originele Sgldt weer in ere te herstellen.
  2. De zeer positieve invloed van het Gelders paard op internationale sportprestaties niet langer te laten verdonkeremanen.
  3. Te komen tot een internationale bundeling van krachten en van alle Gelderse bloedlijnen, ongeacht het stamboek waarbij paarden zijn geregistreerd. (De vererving van eigenschappen gaat immers via de genen van de voorouders en niet via de stamboekadministratie).

Daarom worden hier de gegevens op Internet gezet van alle nu nog levende echte Gelderse hengsten en merries in de hele wereld. (De half-Gelderse paarden kunnen - overeenkomstig de stamboekregels van het Sgldt - bij een juiste combinatie van bloedlijnen weer een Gelders paard voortbrengen en zijn dus ook zeer waardevol).


[Home]