Gezondheid en Gelders Paard

Het Gelders paard is niet alleen generaties lang geselecteerd op een braaf, betrouwbaar karakter maar ook op een goede gezondheid.
Een door de Universiteit Utrecht verricht onderzoek naar erfelijke gebreken heeft geleid tot de volgende conclusies:

Dit was een voor heel de wereld uniek onderzoek.
Ing. H. Bos van de Vakgroep Zootechniek van de Universiteit Utrecht heeft voor dit onderzoek de stamboekkeuringen van het KWPN bijgewoond in Brabant en Zeeland in 1976. Ter vergelijking heeft hij in 1977 hetzelfde onderzoek verricht in Overijssel en Gelderland. De resultaten in deze provincies verschilden nauwelijks van elkaar. In totaal zijn 1735 paarden in het onderzoek betrokken.
Onderzoek is verricht naar varkensmond, hazehak en afwijkende knie. Het aantal malen dat de afwijkingen werden aangetroffen verschilde sterk. Bij de 182 paarden met 100% basisbloed bedroeg het percentage varkensmond 2,8%, hazehakachtige afwijking 6% en duidelijk afwijkende knie 5,5%. Bij de 250 paarden met 50% basisbloed en 50% Engels volbloed bedroeg het percentage varkensmond 32,4%, hazehak achtige afwijking 20,0% en duidelijk afwijkende knie 12%. Bij de 152 paarden met 50% basisbloed en 50% Trakehnerbloed bedroeg het percentage varkensmond 16,4%, hazehakachtige afwijking 2,6% en duidelijk afwijkende knie 15,1%.
Voor het totaal van 1735 onderzochte paarden met allerlei KWPN-bloedvoeringen geldt

Voor het volledige artikel over het onderzoeksrapport zie In de Strengen dd. 21-09-1978 pagina 3-6.

Het is duidelijk dat het ook vanuit gezondheidsoogpunt belangrijk is om 75% origineel Gelders bloed als minimum te blijven hanteren voor "Gelders paard".


[Home]