DNA-bank Gelders Paard

 

Gelderse pedigree !?

 

Eerlijk, het is een goed rijpaard, een echte KWPN alles-bloed. Maar het is geen Gelders paard. Aan de kleur is nog te zien dat Ranoeschka afstamt van een fjord. Haar vader is de tuigpaard-hengst Fabricius (25% hackney). Haar moeder heeft als vader de rijpaard-hengst Vasco (50% volbloed) en als grootvader de rijpaard-hengst Luitenant-Generaal (50% volbloed). De overige afstamming is officieel onbekend.

Deze merrie liep in 2001 bij het nationale kampioenschap van de Gelderse paarden in Ermelo op de vijfde plaats. Hoe is dit te rijmen met het fokdoel:

                                                Het Gelders paard is een cultuurras

                                                dat middels oorspronkelijke
                                                bloedlijnen en exterieurkenmerken

                                                behouden dient te blijven.

Overeenkomstig het advies van een commissie bestaande uit mevrouw Hekkert en de heren Van der Veen en Van Leijden heeft in 1990 de ledenvergadering Gelders Paard en vervolgens het KWPN-bestuur het minimum-percentage Gelders bloed van 75% verhoogd naar 87,5%.

In 1997 is dit door het KWPN-bestuur onverwacht verlaagd naar het absolute minimum van 0%. Informatie aan de fokkers hierover mag de hoofdredacteur in het stamboekblad “In de Strengen” niet publiceren. Waarom mag dat niet van het bestuur?

Wat is de bedoeling van het KWPN? Het Gelders paard in stilte gebruiken als afvalbak voor de rijpaard- en tuigpaard-fokkerij? Om het daarna alsnog op te heffen?

Meer dan 25% niet-Gelders bloed vinden de Gelderse fokkers zelf niet acceptabel; evenals meer dan 6,25% hackney-bloed omdat intussen meer dan voldoende bekend is dat dit vergif is voor het goede karakter van het Gelders paard, zowel bij recreatie als topsport.

Wat is de waarde van de Gelderse afstamming in de ogen van de KWPN-jury? Het kan toch niet zo zijn - om een ander voorbeeld te noemen - dat ieder paard een Fries is als het maar zwart is.

 

DNA-bank Gelders Paard

 

Het Gelders paard is van een bloeiende fokkerij inmiddels een zeldzaam huisdierras geworden. De boven genoemde ontwikkelingen houden bovendien het gevaar in dat het Gelders paard ook snel zijn speciale kwaliteiten verliest en een surrogaat-Gelders paard wordt, dat weinig meer heeft van de paarden die de zware selectie in de landbouw hebben doorstaan.

Daarom ben ik begonnen met het opzetten van een DNA-bank van vrije Gelderse bloedlijnen, die in de tegenwoordige hengstenstapel niet meer voorkomen. Inmiddels heb ik haarwortels met daarin DNA verzameld van ruim 20 paarden met vrije bloedlijnen en een dubbel zo groot aantal met nagenoeg vrije bloedlijnen.

Het is niet uitgesloten dat daarmee in de toekomst weer Gelderse bloedlijnen terug-gefokt kunnen worden, maar het is niet zeker. Als je geen DNA bewaart, is zeker dat het niet kan.

       Voor tips over Gelderse paarden met vrije bloedlijnen houd ik mij aanbevolen.

 

 

A.W. van Lijssel,                                                                                          2 november 2001

Hoogdonkseweg 2, 5757PJ Liessel, tel. 0493-342350                                      

 

zie ook internet:  “Gelders Paard Internationaal”  www.gelderlanderhorse.nl

 

[index] 


E-mail: info@gelderlanderhorse.nl