Boja     37.5% Sgldt

KWPN, maar <50% GeldersAfstamming

Indeling Gelders:          
  Gelders half-Gelders Tuigpaard overig KWPN niet-KWPN

Boja
83.2398 Stb
Symfonie
280 Stb
Makelaar
Sable Skinflint xx
Uhrendorf
Widora
Model
Polaris
Idoor
Oda
16081 Stb
First Trial xx
 
 
Louwlina
Millerole xx
Pouwlina 
geslacht: merrie Eigenaar
geboren - gestorven: 1983 -   naam:  
hoogte: - adres:  
kleur:   postcode:  
predikaat:   woonplaats:  
stamboek:   land:  
stamboek nummer: 83.2398 Stb  telefoon:  
Fokker email:
 
naam:   website:
woonplaats:    
Relevante websites:
 
 
 


Nakomelingen op deze internetsite:

Iboja

Overige informatie:


[Index]