Boja     50% Sgldt

half-Gelders



Afstamming

Indeling Gelders:          
  Gelders half-Gelders Tuigpaard overig KWPN niet-KWPN

Boja
Stb
Symfonie
280 Stb
Makelaar
Sable Skinflint xx
Uhrendorf
Widora
Model
Polaris
Idoor
Oda
Stb
First Trial xx
 
 
   
 



 
geslacht: merrie Eigenaar
geboren - gestorven: 1983 -   naam:  
hoogte: - adres:  
kleur:   postcode:  
predikaat:   woonplaats:  
stamboek:   land:  
stamboek nummer: Stb  telefoon:  
Fokker email:
 
naam:   website:
woonplaats:    
Relevante websites:
 
 
 


Nakomelingen op deze internetsite:

Iboja

Overige informatie:


[Index]