Doelstelling Gelderlander Paard Associatie

Oprichting Gelderlander Paard Associatie

De Gelderlander is de naam waaronder het originele Gelders paard over heel de wereld bekend is. In Nederland worden momenteel ook paarden met een heel andere bloedvoering als Gelders geregistreerd. Om het originele paard in stand te houden is op 26 september 2005 de Gelderlander Paard Associatie opgericht. De naam Gelderlander voorkomt onduidelijkheid tussen originele en andere paarden.

De doelstelling in de statuten van de stichting Gelderlander Paard Associatie spreekt voor zich:
artikel 2
1. Doelstelling
De Gelderlander Paard Associatie ondersteunt en stimuleert het voortbestaan van het originele Gelderlander paard, zoals dat ten tijde van het Stamboek Gelders type (Sgldt) door fokkerij en selectie op prestatie is gevormd, en gaat de naamsbekendheid “Gelderlander”, waaronder dit veelzijdige paard al meer dan 100 jaar wereldwijd beroemd is, tegen misbruik beschermen.
Zij doet dit door:

  1. In het kader van biodiversiteit te wijzen op de unieke waarde van de Gelderlander, het enige veelzijdige warmbloedpaard van voor 1900 in Nederland, Duitsland, Frankrijk, enz dat sindsdien ongewijzigd is blijven voortbestaan ( en nu heel modern is).
  2. Voorlichting te geven over de waardevolle erfelijke eigenschappen van de Gelderlander (karakter, type, gezondheid, prestatievermogen, enz.).
  3. Informatieverzameling en verspreiding over bloedlijnen en fokresultaten van de Gelderlander
  4.  Informatieverzameling en verspreiding over de veelzijdige prestaties (dressuur, springen, mennen) van de Gelderlander in recreatie en topsport.
  5. Advisering m.b.t. fokkerij en instandhouding van dit zeldzame huisdierras.
  6. Initiëren en ontwikkelen van samenwerking tussen fokkers van Gelderlanders, ongeacht het stamboek waarbij deze paarden zijn geregistreerd.
  7. Bevorderen mogelijkheden voor aan- en verkoop van Gelderlanders.
  8. Bestrijding van misbruik van de naam Gelderlander voor paarden, die op grond van hun afstamming niet behoren tot de fokkerij van dit beroemde veelzijdigheidspaard.

De oprichters en eerste bestuur van de Gelderlander Paard Associatie zijn de actieve fokkers van de Gelderlander:

Het secretariaat van de Gelderlander Paard Associatie is gevestigd te:
Veldhuizenseweg 2
6909 DK Babberich
tel. 0316-248319
email: jansoeter@hotmail.com

Voor de korte termijn wil de Gelderlander Paard Associatie een voorlichtingsbijeenkomst organiseren voor - ook toekomstige - fokkers en gebruikers van de Gelderlander. Daarbij zal (o.a. aan de hand van daar aanwezige paarden) uitleg worden gegeven over wat de originele Gelderlander is: ontstaan, bijzondere kwaliteiten, toekomstmogelijkheden.

Bijgaand: "De Gelderlander het ideale paard van bosrit tot topsport"De Gelderlander
het ideale paard
van bosrit tot topsport

Zeldzaam in aantal, karakter en prestatie
In de Nederlandse landbouw is altijd bijzonder streng geselecteerd op een goed karakter. Niet alleen de paarden uit die tijd, maar ook de zeldzaam geworden originele Nederlandse koeienrassen blijken een aanzienlijk beter karakter te hebben dan de meeste andere rassen (en veel rendabeler te zijn dan tot voor kort werd aangenomen). Dit geldt ook voor de Gelderlander. Doordat verondersteld werd dat paarden met veel volbloed in de afstamming beter geschikt zouden zijn voor de topsport en bijna iedereen de wereldkampioen probeerde te fokken, is de Gelderlander een zeldzaam huisdierras geworden. Ondanks hun geringe aantal blijken voortdurend originele Gelderlanders internationale topprestaties te leveren. Maar nog belangrijker is, dat ze door het goede karakter beter geschikt blijken voor de grote massa van niet-professionele ruiters en menners. De waardering voor de Gelderlander is daardoor de laatste jaren sterk toegenomen. Door de grote (en gesubsidieerde) toevoer van ander bloed in de fokkerij wordt momenteel echter afbreuk gedaan aan de genetische eigenschappen en de goede naam van de Gelderlander en is het voortbestaan van dit ras in groot gevaar.

biodiversiteit
100 jaar geleden kwamen de Nederlandse veelzijdige warmbloedpaarden sterk overeen met die in andere landen. Uitwisseling van bloedlijnen vond regelmatig plaats. Van deze Europese paarden is alleen de Gelderlander nog overgebleven. De andere zijn veranderd in een zwaar landbouwpaard of in een licht rijpaard of tuigpaard. Voor het behoud van biodiversiteit is de Gelderlander dus een unieke genenbron.

ras
Doordat de Gelderlander tegenwoordig genetisch sterk verschilt van de andere Europese paarden is het een eigen ras geworden dat door middel van oorspronkelijke bloedlijnen en exterieurkenmerken behouden dient te blijven.

veelzijdigheid
De veelzijdige Europese paarden werden op de boerderij gefokt voor gebruik in het leger, als koetspaard, voor vrachtvervoer en voor het werk in de landbouw. Ze moesten topprestaties kunnen leveren zowel onder het zadel als aangespannen. De zware selectie van alle fokmerries in de landbouw kan tegenwoordig niet meer plaatsvinden. Daarom kan er geen vergelijkbaar paardenras meer gecreëerd worden en kan alleen de Gelderlander in stand gehouden worden als een onderdeel van ons cultureel erfgoed met bijzondere kwaliteiten.

recreatie
De Gelderlander staat al meer dan 100 jaar wereldwijd bekend om zijn betrouwbaar en werkwillig karakter, goede gezondheid, imponerende vierkante gangen met veel stuwing en kracht vanuit de achterhand en is daarom uitstekend geschikt voor recreatieruiters en menners, die er jarenlang veel plezier van hebben.

topsport
De Gelderlander staat al meer dan 100 jaar wereldwijd bekend om zijn betrouwbaar en werkwillig karakter, goede gezondheid, imponerende vierkante gangen met veel stuwing en kracht vanuit de achterhand en is daarom uitstekend geschikt voor ruiters en menners in de internationale topsport, die er jarenlang veel plezier van hebben.

Voorlichting hierover ontbreekt tot nu toe. Zelfs toen het wereldberoemde – al 17 jaar gezonde – internationale springpaard Tepic la Silla dit jaar na het winnen van de Grote Prijs van Zwitserland ook nog met miniem verschil tweede werd in de nieuwe Grote Prijs van Gelderland, was er nóg geen enkele organisatie die de media er op attendeerde dat dit een zuivere Gelderlander is, die bovendien in Gelderland gefokt is.

bloedvoering
Het percentage van 75% origineel bloed, dat ter bescherming van de identiteit van de Gelderlander al in 1964 verplicht gesteld is, dient voor erkenning en subsidiëring als Gelderlander het absolute minimum te zijn. Door een gericht fokbeleid moet bevorderd worden dat het aandeel ander bloed zoveel mogelijk wordt teruggedrongen.


[Home]